Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

pomidorowaa
21:55
1411 8b45 500

May 06 2015

20:39
1720 f16a 500
Reposted fromstfn stfn viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
pomidorowaa
20:37
pomidorowaa
20:37

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.

I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.

To proste.

Nie proś. Bierz.

Nie pytaj. Działaj.

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.

— Piotr C., 'Pokolenie Ikea
Reposted fromSabela Sabela viamarvellousme marvellousme
20:37
7843 806a

sugarplumsims:

Duke, it was your sister’s funeral.

Reposted fromQuietElegy QuietElegy viamarvellousme marvellousme
pomidorowaa
20:32
6942 52cb
Reposted fromkaiee kaiee viastillwaiting stillwaiting

May 04 2015

pomidorowaa
21:19
4562 3a1b 500
10:18
1978 11c2 500

caffeineisaddictive:

I’m so fucked

April 30 2015

pomidorowaa
13:22
pomidorowaa
13:22

April 23 2015

pomidorowaa
18:14
8123 b333 500
Reposted fromkjuik kjuik viababcia babcia
pomidorowaa
18:08
pomidorowaa
18:07

April 15 2015

pomidorowaa
18:55
5167 3739
Reposted fromrol rol viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
pomidorowaa
18:53
pomidorowaa
18:52
3552 1888
18:52
0368 1620

4gifs:

Red Panda 1 misses!

Red Panda 2 used tackle!

[video]

Reposted fromwit wit viastillwaiting stillwaiting
pomidorowaa
18:52
5512 08a8 500
Reposted fromlovesowe lovesowe viaIriss Iriss
pomidorowaa
18:50
9419 f1fd
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viababcia babcia
18:49
9473 33ae
Reposted fromYancey Yancey viamarvellousme marvellousme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl